service

Phun – Điêu khắc

 • Phun Shading
 • Phun Ombre
 • Điêu Khắc
 • Điêu Khăc Kêt Hợp Omber
 • Phun Môi Châu Âu
 • Khử Thâm
 • Phun Mí Liner
 • Phun Mí Mở Tròng
 • Xóa Lazer
 • Xóa Dung Dịch

Lưu ý:

 • Liệu trình hoàn toàn không đau đớn
 • An toàn tuyệt đối
 • Không xâm lấn
 • Sinh hoạt bình thường sau khi thực hiệ